Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 29 november

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket träffas den 29 november och dagens agenda är följande:
 • Gemensam lunch
  Ni kan välja mellan vegetariskt, fisk och kött. Anges i anmälan.
 • Runda runt bordet
  aktuellt på din hemmaplan.
 • Störningar i försörjningskedjor och nya arbetssätt för att hantera vår föränderliga omvärld. 
  Sara Rogerson, logistikforskare på SSPA, som numera är en del av RISE Research Institutes of Sweden håller en presentation om de senaste årens händelser som påverkat den globala försörjningskedjan. Hon arbetar i flera forskningsprojekt om hållbara transporter, bland annat överflytt av gods till sjö, tompositionering av containrar och robusta försörjningskedjor.
 • Fika och nätverkande
 • Västra stambanan, Västmanlands angelägenhet?!
  Thord Anderson gästar ILA nätverket och berättar om sitt nuvarande arbete med Västra stambanegruppen. Samt ger några reflektioner om nya infrastrukturpolitiken. Thord var tidigare projektledare för ILA nätverket samt f.d. politiker i Regeringskansliet. 
 • Kalender för nästa år och övriga frågor

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

29 november 2022,
12.00-15.00

Plats

Handelskammaren Mälardalen, Vasagatan 20A, Västerås

Information

Sista anmälan: 22 november