Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 28 september

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket träffas den 28 september och dagens agenda är följande:
 • Runda runt bordet
  aktuellt på din hemmaplan.
 • Volvos vätgassatsning för tunga fordon och maskiner
  Toni Hagelberg, Head of sustainable power på Volvo CE berättar om företagets vätgassatsning för tunga fordon och maskiner. Satsningen är ett steg i företagets mål om att bli 100% fossilfria till 2040.
 • Fika och nätverkande
 • Nya etableringar Eskilstuna Logistik och Etablering
  Eskilstuna Logistik och Etablering AB berättar om nya etableringar och utvecklingen som skett av logistikparken och Eskilstuna Kombiterminal.
 • Kalender och övriga frågor
 • Studiebesök på Eskilstuna kombiterminal
  För de som vill så finns möjligheten att göra ett studiebesök på Eskilstuna Kombiterminal, Torestavägen, Eskilstuna.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

28 september 2021,
13.00-16.00

Plats

Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, Munktellstorget, Eskilstuna.

Eskilstuna Kombiterminal, Torestavägen, Eskilstuna för studiebesöket.

Information

Sista anmälan: 24 september 2021