Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 25 maj

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverkets nätverksträff den 25 maj och dagens agenda är följande.

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
    Vad har hänt sen senast?
  • VTI tar fram nytt förslag på sjöfartsavgifter.
    VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjöfartsverkets avgifter. Inge Vierth & Axel Merkel på VTI berättar om deras organisation och deras olika uppdrag.
  • Information från Mälarhamnar. Samt tid för nätverkande i breakout rooms.
  • Kalender och övriga frågor.

Varmt välkomna!

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

25 maj 2021,
13.00-15.00

 

Plats

Online via Zoom.

 

Information

Sista anmälan: 23 maj