Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Handelskammarens årsmöte online

Varmt välkommen till vårt digitala årsmöte i trevlig inramning.

Årsfesten är tillfället då medlemsföretag från hela Mälardalen möts, men det är också Handelskammaren Mälardalens årsstämma. Vi brukar rama in den i ett lite oväntat format där vi hoppas bjuda på kunskap och ett och annat ”wow”.  Det vill vi göra även i år trots att formatet blir digitalt på grund av rådande situation med spridningen av Covid-19.

Program

15.30-16.00

Drop in och digitalt förmingel (frivilligt)

16.00-16.30

Inledning och framtidsspaning med årets gästtalare
Aziz Dag, VD på Westinghouse:
Kärnkraften och den fortsatta elektrifieringen
- hur klarar vi elförsörjningen och vilken roll spelar kärnkraften i framtidens elsystem?

16.30-17.15

Årsstämma

17.15-17.30

Handelskammarens förtjänstmedalj
Vi avslöjar årets mottagare av förtjänstmedaljen, som delar med sig av sin story och drivkrafter.

Årsmötesärenden

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
7. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar föreningen och koncernen samt revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
9. Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren för den tid som revisionen omfattar
11. Val av ledamöter i Handelskammaren
12. Val av valberedning till årsmötet år 2022
13. Val av revisorer och suppleanter för dessa
14. Presidiets förslag till serviceavgifter från 2022
15. Val av ledamot att utöva rösträtt vid bolagsstämmor med Handelskammaren Mälardalens Serviceaktiebolag fram till årsmötet år 2022
16. Fastställande av valda ledamöter i Handelskammaren Örebro, Västerås, Bergslagen och Eskilstuna
17. Övriga ärenden

Medlemsföretag har en röst på stämman, men man får gärna delta med flera personer.

Varmt välkomna att anmäla er via knappen till höger

Med anledning av Covid-19 ges detta event endast online.

Information och anmälan

Tid och plats

20 maj, 16.00 (drop in från 15.30)

På grund av rådande situation med spridningen av Covid-19 kommer årsfesten ersättas med ett digitalt årsmöte. När du anmäler dig får du ett bekräftelsemail med anslutningslänk.

Information

Vi använder Zoom som plattform för årsstämman. Säkerställ gärna att du kan använda Zoom innan mötet - antingen via datorn eller mobilapp.

Vill du säga något under mötet kan du skriva det i chatten eller använda funktionen handuppräckning så kommer ordföranden att ge dig ordet.

Omröstningar sker via den inbyggda enkätfunktionen. Årsmöteshandlingar finns som bilagor nederst på denna sida.

Har du tekniska frågor under stämman så kan du ställa frågor och få svar via chat direkt till Paula eller ringa på 0766-77 97 98.