Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 24 november

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har nätverksträff den 24 november och dagens agenda är:

 • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
  Hur har ni hanterat Covid-19 i din organisation?
 • Mälarsjöfarten nästa steg
  Pia Berglund och Christian Mineur från Trafikverket berättar om vad som gjorts sen sist för att stärka närsjöfart och inlandssjöfart.
 • Mälarpendeln – det gränsöverskridande samarbetet inom sjöfart
  Mälarhamnar berättar om den nya Mälarpendeln som är ett samarbete mellan Stockholms Hamnar, Wallenius Marine, Mälarhamnar och Hutchison Ports som ritar om transportmarknaden för både effektivitet och hållbarhet.
 • Kalender för nästa år.

På grund av Covid-19 pandemin så körs detta nätverksmöte digitalt.  Nätverksmötet börjar kl. 13.00.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

24 november 2020,
13.00-15:00

Plats

Digitalt via Zoom. Anslutningslänk får ni i bekräftelsemejl efter ni har anmält er.

Information

Sista anmälan: 23 november

Information med anledning av COVID-19 (Corona)

Med anledning av utvecklingen kring COVID-19 vill vi informera om följande avseende våra event och seminarier:
Vi uppmanar vänligt samtliga av våra besökare med förkylnings- eller influensaliknande symptom att inte delta fysiskt på inbokat event, seminarium eller möte.