Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Extra nätverksmöte: Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff den 9 april

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har en extra nätverksträff den 9 april för att bjuda in företag i Eskilstuna och Strängnäs till nätverket.

Dagens agenda är:

  • Handelskammarens projektledare, Thor-Björn Käck, om Handelskammaren Mälardalen och ILA-nätverket.
  • Presentation av deltagare - du berättar kort om din roll, vilket företag du representerar och vilka utmaningar ni står inför just nu.
  • Mingellunch.
  • Erfarenheter från Elväg E-16 och andra alternativa drivmedel för hållbara tunga vägtransporter. Ernst Express vd, Roger Blom
  • Effektbrist eller inte? Torbjörn Bengtsson, Västerås Marknad & Näringsliv AB.
  • Vad är på gång inom ILA?

Värd för dagens möte är Handelskammaren Mälardalen.

En ambition i nätverket är att vi ska vara på besök hos nätverkets medlemmar så många nätverksträffar som möjligt.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

9 april 2019,
kl 12.00-14:00

Plats

Handelskammaren Mälardalen / Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna

Information

Sista anmälan: 5 april 2019


Parkering:

Parkering kan vara besvärligt vid Munktell Science park. Det finns parkeringshus utanför Stiga Sports Arena, se bild.