Extra nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan den 9 april 2019 - Handelskammaren Extra nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan den 9 april 2019 - Handelskammaren

Anmäl dig till Extra nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan den 9 april 2019

När
2019-04-09 12:00 - 2019-04-09 14:00

Var
Handelskammar Mälardalen / Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna

Kostnad
Kostnadsfritt

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har en extra nätverksträff den 9 april för att bjuda in företag i Eskilstuna och Strängnäs till nätverket.

OBS! Välj från listan genom att klicka, inte genom att trycka enter