Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 21 maj

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har nätverksträff den 21 maj och dagens agenda är:

 • Presentation av deltagare - du berättar kort om din roll, vilket företag du representerar och vilka utmaningar ni står inför just nu.
 • GS 1 om spårbarhet. Mats Björkqvist, GS 1 Sweden.
 • Fika.
 • Kommande infrastruktur workshop på Handelskammarens årsstämma. Thord Andersson, ÅF Pöyry.
 • Effektbrist eller inte? Torbjörn Bengtsson, Västerås Marknad & Näringsliv AB.
 • Offentlig privat samverkan. Jonas Karlsson, Sthlm-Oslo 2.55.
  När statens pengar till infrastrukturen inte räcker, finns det då alternativ?
 • Frågor till Anders Teljebäck.
  Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck gästar nätverket.

 

Värd för dagens möte är Västerås stad.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

21 maj 2019,
kl 13.15-16:00

Plats

Västerås Stadshus, Fiskartorget, Västerås

Information

Sista anmälan: 17 maj 2019