Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Framtidsråd

Framtidsrådet startades av Handelskammaren efter Utsikt 2016. Vi har undersökt trender, framtidsteknologier, hur städer och regioner arbetar med visioner och de existerande visioner för Örebro kommun och regionen Örebro län. I kreativa workshops och utvecklade diskussioner har vi landat i relevanta, gemensamma insikter.

 

Program

Alex Liebert, Usify AB, kommer guida oss genom vår process och tydliggöra de viktigaste insikter och behov. Syftet med mötet är inte bara att tydliggöra vårt gemensamma behov utan att starta processen att skapa stark samsyn kring Örebros identitet och framtid. Vi alla vill hjälpa till att utveckla Örebro i rätt riktning. Men för att kunna få utväxling av näringslivets potential, behöver vi förmedla i enkla och tydliga termer vad som är rätt riktning. Målet med mötet är att börja förändra situationen - skapa samsyn!

Louise Anestad, Örebrokompaniet lyfter följande frågor:

  • Hur skapar vi gemensamt engagemang runt kommunikationen och marknadsföringen av platsen Örebro?
  • Hur skapar vi en samsyn på vad Örebro är och står för?
  • Hur säljer vi vår plats tillsammans framöver?

Det är nätverket för dig som vill vara med och bygga framtidens Örebroregion med sikte på 2050. Genom att samla samhällsbyggnadsaktörer med olika perspektiv och kunskap blickar vi tillsammans framåt och utforskar hur Örebro kan utvecklas till en av landets mest attraktiva regioner. Ni kommer att ta del av senaste trenderna och forskningen som ni kan använda i utvecklingen av er verksamhet, men det är också en möjlighet att presentera hur ni ser på Örebros framtid och påverka utvecklingen.
Målet är att formulera en vision för hur Örebro kan utvecklas till år 2050 för att vara en attraktiv plats för både boende och näringsliv. Ledorden är visionärt, hållbart och digitalt/modernt.
Vi arbetar utifrån modellen Design Thinking.

Välkommen - du som jobbar i näringslivet, offentliga sektorn eller politiken och vill vara med och bygga framtidens Örebro. Tillsammans kan vi skapa nytta för framtiden!

Alex Liebert, Usify

Information och anmälan

Vi bjuder på kaffe och macka.

Tid

8 maj, 08.00-10.00

Plats

Kinnarps, Fabriksgatan 47, Örebro

Sista anmälningsdag

6 maj, 14.00