Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Fullbokat: Företagsforum i Karlskoga: Digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Finns rätt kompetens? Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Välkommen till en förmiddag med fokus på digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag i Karlskoga, med efterföljande företagsbesök hos Moelven.

Under forumet får du ta del av erfarenheter från experter och företrädare från både små och stora industriföretag, och gott om tid att diskutera de utmaningar som ni själva har identifierat. Forumet är särskilt utformat för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning.

Forumet arrangeras av IVAs Smart Industri och Kickstart Digitalisering i samarbete med:

Västra Bergslagens Industriförening
Handelskammaren Mälardalen
Alfred Nobel Science Park
3DTC Group
Booforsen
KCEM
Möckelnföretagen

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiserings-strategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Arrangeras av

i samarbete med Handelskammaren Mälardalen

IVAs uppdrag och ambition är att bidra till samhällets utveckling med kunskap och förnuft samt sakliga och rationella resonemang.
IVA bedriver en rad projekt och arrangerar seminarier över hela landet som är avgiftsfria och öppna för alla.

Information och anmälan

Tid

13 februari 2020, 09.00-12.00

Plats

Bofors Herrgård, Herrgårdsvägen 8, Karlskoga.

Information

Kostnadsfritt.