Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Chamber Summit 2019

Tema infrastruktur och tillgänglighet

Mälardalens läge mitt i landet innebär både möjligheter och utmaningar för godstransporter, arbetspendling och affärsresor. Vilken tillgänglighet behöver du och ditt företag för att kunna vara konkurrenskraftigt och växa?

Vid detta strategimöte den 23 maj är du med och påverkar vilka frågor och prioriteringar som Handelskammaren ska driva under de kommande åren.

Under en eftermiddag guidas du av bl a ÅF och Trafikverket genom nuläget, utmaningar och ett framtidsscenario. Du får fakta presenterade och möjligheten att både diskutera och göra vägval.

Agenda

  • Lunch
  • Handelskammaren Mälardalen om syftet med Chamber Summit
  • Trafikverket sammanfattar den nationella transportinfrastrukturplanen (NTP) för Mälardalen, Handelskammaren presenterar genomförda satsningar och ÅF Pöyry gör en framtidsspaning.
  • Fikapaus
  • Två övergripande frågeställningar presenteras. De följs av gruppdiskussioner som varvas med inspel från ett urval företag för att sedan mynna ut i ett antal prioriteringar.
  • Summering och avslut

Det spelar ingen roll om du företräder ett stort eller litet företag, varuägare eller tjänsteföretag. Du behöver inte vara väl insatt i infrastrukturfrågor för att delta utan det viktigaste är att du är intresserad och att ert företag har behov av goda kommunikationer med omvärlden.

Tillsammans kan vi göra skillnad, tillsammans skapar vi mer tillväxt!

Information och anmälan

Tid

23 maj 12.30-15.45

15.50 - Gemensam avfärd för dem som vill till Handelskammarens efterföljande årsfest på Brixelgården.

Plats

Stadskällaren i Arboga (Nygatan 42).

Information

Chamber summit är kostnadsfritt och exklusivt för medlemmar. Max 2 personer per företag.

Sista anmälan: 17 maj