Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Business Pulse med Närkefrakt - elektrifiering för en grönare framtid

Vägen till fossilfri drift - hur ser prognoserna ut för framtiden?

Åkerier och tranportföretag står inför ett paradigmskifte och utmaningarna är tuffa för att kraftigt sänka koldioxidutsläppen till 2030. Hur agerar branschen och beställare och är målen möjliga att nå?

Närkefrakt är en stor aktör i Örebro med hundratals lastbilar och anställda som på olika sätt investerar och driver utvecklingen framåt i länet. Batterilastbilar, bränsleceller, elvägar - valmöjligheterna är många och vilka krav ställer kunderna? Skiftet kommer även med nya utmaningar inom logistik- och värdekedjor.

För dig som är intresserad av logistik, omställning och att möta ett framgångsrikt företag.

Välkommen till en spännande träff tillsammans med Närkefrakt i Örebro.

Program
  • 07.30-08.00 Drop in med kaffe/macka
  • 08.00 Kort intro Handelskammaren
  • 08.05 Närkefrakts verksamhet, vägen till fossilfri drift, utmaningar och framtidsprognoser mm. Fredrik Öjdemark, VD Närkefrakt.
  • 08.45 Dialog / frågestund

Efter mötet finns möjlighet för en kortare rundvandring och visning av anläggningen.

Samarbetspartner

Information och anmälan

Tid

17 maj kl 07.30-09.00

Plats

Närkefrakt, Pilängsgatan 15, Örebro

Information

Business Pulse är endast öppet för medlemmar i Handelskammaren. Begränsat antal platser. Max två deltagare/företag.

Sista anmälan 15 maj 9.00.

Nya Business Pulse är exklusivt för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen och vänder sig i första hand till dig på en ledande befattning.

Business pulse är effektiva möten där vi tar tempen på en aktuell fråga eller bransch. Oftast på plats hos ett relevant företag. Antalet platser är begränsat till 25-30 för att främja ett bra möte med utrymme för frågor och diskussion.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Deltagare