Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Business Pulse med Handelsbanken - konjunkturmöte i en osäker tid

Läget i svensk ekonomi - hur ser prognoserna ut för framtiden?

Höjda räntor, i kombination med hög inflation och höga energipriser,
slår hårt mot näringsliv och konsumenter. Hur påverkar omvärldsläget och hur ser det ut specifikt i Örebro?

Handelsbanken är en av de banker som har kvar flera kontor i Örebro och värdesätter lokal förankring och fysiska besök. Hur kommer det se ut på sikt och vilken roll har bankerna idag?

För dig som är intresserad av ekonomisk högaktuell omvärldsspaning och hur den framtida banken kommer se ut.

Välkommen till en spännande träff tillsammans med Handelsbanken i Örebro.

Program
  • 07.30-08.00 Drop in med kaffe/macka
  • 08.00 Kort intro Handelskammaren
  • 08.05 Konjunkturläge, Handelsbankens verksamhet, utmaningar och framtidsprognoser mm. Kenneth Wallin och Michael Johnsson.
  • 08.45 Dialog / frågestund
Samarbetspartner

Information och anmälan

Tid

1 mars kl 07.30-09.00

Plats

Handelsbanken Drottningparken, Fabriksgatan 47, Örebro

Information

Business Pulse är endast öppet för medlemmar i Handelskammaren. Begränsat antal platser. Max två deltagare/företag.

Sista anmälan 28 feb 9.00.

Nya Business Pulse är exklusivt för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen och vänder sig i första hand till dig på en ledande befattning.

Business pulse är effektiva möten där vi tar tempen på en aktuell fråga eller bransch. Oftast på plats hos ett relevant företag. Antalet platser är begränsat till 25-30 för att främja ett bra möte med utrymme för frågor och diskussion.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Deltagare