Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

WSP Arena - ett initiativ till ett klimatneutralt Örebro 2045

Hur ska vi i Örebroregionen agera i klimatfrågan? Kan vi växa utan klimatavtryck? Och hur gör man? Vad är vårt nästa steg mot en hållbar framtid?

Vi bjuder in till WSP Arena – Ett initiativ till ett klimatneutralt Örebro 2045 riktat till: Bygg och fastighet samt Anläggning och infrastruktur.

Ur talarlistan
  • Hans Hjalmarsson, projektutvecklare Castellum Örebro: Klimatsmart nyproduktion
  • Maria Brogren, hållbarhets och innovationschef WSP: Färdplan 2045 för fossilfri bygg- och anläggningssektor – vad händer nu?
  • Petter Arneback, regional utvecklingsdirektör Region Örebro: Utmaningar och lösningar för minskad klimatpåverkan i Region Örebro Län
  • Sarah Ekerbring, Business Manager E.ON: Helt hundra 2025 och konceptet Easy Green Living
  • Pontus Halldin, miljökonsult WSP Örebro: Verktyg för minskad klimatpåverkan i projekt

Efter att vi lyssnat på våra inspirerade föreläsare kommer vi sätta oss ner för att diskutera hur vi tillsammans ska ta oss an klimathotet. Kan vi lära av varandra? Kan vi hitta synergier och win-win lösningar?

Initiativet vänder sig till
  • aktörer inom bygg/fastighet och anläggning/infrastruktur
  • entreprenörer
  • konsulter
  • kommun
  • personer i roller som beslutsfattare, projektledare miljö-, klimat- och hållbarhetssamordnare och beställare.

Samarbetspartner

Information och anmälan

Tid

28 november 2019, 11.00-16.00

Plats

Krontorpsgatan 1, WSPs kontor, Örebro

Information

Dagen modereras av WSPs Lars Gustafsson, avdelningschef Miljömanagement och EvaHelena Dahl, regionchef Samhällsbyggnad och avrundas för de som önskar med fortsatt diskussion och mingel på afterwork(shop) med dryck till självkostnadspris.

Varmt välkommen att delta på WSP Arena kostnadsfritt. Det ingår en lättare, vegetarisk lunch.

WSP uppmuntrar inbjudna att överväga ett klimatsmart resande till eventet!

Sista anmälan: 7 november 2019