Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Tulldagen 2022

Tulldagen är den självklara mötesplatsen för alla som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor! Här träffas utställare, företag, organisationer och myndigheter för att lyssna på intressanta seminarier och ta del av nyheter på tullområdet. Tulldagarna arrangeras både digitalt och på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Program

 • Import/Export - en framtidsspaning 
  Hur ser planen för import/export ut fram till år 2025? Tullverket ger dig som är intresserad av förändringar på lite längre sikt en inblick i utvecklingsarbetet. Representant från Tullverket.
 • Världshandeln och grön omställning i dramatiska tider
  2022 har inneburit genomgripande förändringar i världshandeln och för företag som är verksamma internationellt. Samtidigt har EU satt upp en ambitiös agenda, The Green Deal, för att nå hållbarhetsmålen med bl.a. klimattullar på vissa importvaror. En agenda som kommer att påverka alla företag som vill verka inom EU. Vilka praktiska konsekvenser, för- och nackdelar för detta med sig? Hur kan världshandeln påverkas av den gröna omställningen globalt?
  Pernilla Johansson, Swedbank.
 • Exportkontroll och sanktioner
  Under det senaste året har både planerade och snabbt uppkomna regleringar av gods och handelsflöden påverkat vad företag oavsett storlek måste förhålla sig till i sin handel med omvärlden. Ett stort ansvar ligger på det enskilda bolaget att göra rätt. ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är på plats och kommer med information och ge sitt perspektiv på situationen kring det rådande läget för exportkontrollerat gods och sanktioner och hur utsikterna framåt kan se ut inom dessa områden.
  Hanna Björklund, Stefan Villa, ISP - Inspektionen för strategiska produkter.

12.10 – Lunch

 • Nytt uppdaterat system för transitering
  Den 1 september 2023 inför Tullverket det nya NCTS fas 5. Från och med detta datum ska alla transiteringsdeklarationer lämnas i det nya systemet. Tullverket ger dig den information du behöver.
  Representant från Tullverket.
 • Ökad säkerhet genom digital uppgiftslämning i flera steg.
  Nytt importkontrollsystem och system för anmälan av varors ankomst och tillfällig lagring är på gång. Den 1 mars 2023 berörs flygbranschen av den nya uppgiftslämningen. Under 2024 tillkommer övriga transportslag. Vad behöver du känna till redan nu för att förbereda dig?
  Representant från Tullverket.
 • Företag som brottsverktyg
  Riskerar ditt företag att utnyttjas i illegalt syfte? I detta seminarium berättar medarbetare på Tullverkets underrättelseavdelning hur den organiserade smugglingen ser ut, hur seriösa företag utnyttjas vid smuggling och hur vi tillsammans kan samverka för att förebygga och upptäcka brott.
  Representant från Tullverket.

13.50 – Paus

 • Särskilda förfaranden - vilka möjligheter finns?
  Vi berättar kort om de olika särskilda förfaranden som finns och lägger sedan fokus på aktiv förädling. Utifrån ett case får du veta vilka möjligheter aktiv förädling kan erbjuda, när du för in en vara tillfälligt för reparation eller bearbetning. En nyhet är att du under 2023 kommer att börja lämna dina standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden i det nya importsystemet.
  Representant från Tullverket.
 • EU:s Green Deal och Fit for 55
  Ett konkret exempel på omställning inom transportbranschen. Logistikföretaget DHL berättar om de centrala delarna i ”Green Deal” och ”Fit for 55” samt om hur de i DHLs verksamhet arbetar strategiskt och operativt med sin omställning.
  Maria Öhman Nilsson, DHL.
 • Från godslokalkod till plats
  Införandet av den nya tullagstiftningen innebär att dagens godslokalkoder kommer att ersättas av en ny standard för hur platser anges. Platskoderna införs successivt med de nya deklarationssystemen. Hur påverkas du av förändringen?
  Representant från Tullverket.

14.50 – Paus

15.10 – Avslutningstal, Cyber Security, Madeleine Kempe, SAAB

16.00  –After Tull
Mingel för deltagare och utställare.

Mikael Wass

 • Marknadskoordinator
 • Medlemskap och internationell handel

Information och anmälan

Tid

18 oktober 9.00-17-00

Plats

Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö.

Information

3900 kronor för medlemmar i Handelskammaren.
4400 kronor för icke medlemmar.
Priset är exklusive moms.