Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Trade Talks: Finland

Finland är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Det geografiska läget och de nära affärsrelationerna mellan länderna skapar stora möjligheter för svenska företag som vill etablera sig på den finska marknaden.

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare. Den 16 december fokuserar vi på Finland.

Finland är en av de viktigaste marknaderna för Sverige. Vi har under lång tid haft starka affärsrelationer länderna emellan, och på många områden är våra näringsliv integrerade med varandra. Detta är till fördel för svenska företag som vill utforska den finska marknaden, då tröskeln för marknadsetablering är låg.

Globalt sett är Finland starka inom teknik och innovation, vilket skapar en bredd av affärsmöjligheter inom flera olika sektorer. Svenska produkter och tjänster är uppskattade, och Sverige har tack vare den geografiska närheten och den nordiska gemenskapen en konkurrensfördel gentemot andra länder.

Under seminariet kommer experter från ledande organisationer att berätta om den finska marknaden, samt vad man som svenskt företag ska tänka på när man vänder blicken österut.

Du kommer ges möjlighet till diskussion med såväl andra deltagare som experterna för att få svar på just dina frågor.

Är du nyfiken på Finland som din nästa marknad eller hur Du kan vidareutveckla och växa din marknad i Finland? Anmäl dig till Trade Talks.

 

Om Trade Talks

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare.

Exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Samarbetspartner

Information och anmälan

Tid

16 december 9.00-10.30
Sista anmälan: 14 december

Plats

Online

Pris

Kostnadsfritt