Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Totalförsvaret + näringslivet = Sveriges beredskap

Vad har företagen för ansvar och roll i krisberedskap?
Många samhällsviktiga verksamheter bedrivs av privata aktörer. Därför är det av stor betydelse för hela samhället att företagen kan fortsätta sin verksamhet eller anpassa den till att producera varor och tjänster som behövs under fredstida kriser, höjd beredskap eller krig.

Den 27 september bjuder Handelskammaren Mälardalen in till ett seminarium med temat risk och kris. Vi får möta Mats Klintäng och Olle Ytterberg som är två starka aktörer i arbetet med att driva det Svenska totalförsvaret framåt. De ger oss en inblick i hur systemet är uppbyggt idag och skickar med konkreta tips för hur man som företag kan bidra till att stärka Sveriges beredskap. Länsstyrelsen är på plats och berättar om sitt arbete som civilområdesansvariga för Mellersta området och som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet.

Olle Ytterberg är senior rådgivare inom bland annat totalförsvar på Combitech. Han har i många år arbetat med frågor kring näringslivets beredskap och uthållighet för att vid kris, höjd beredskap och krig upprätthålla funktion i kritisk infrastruktur och funktionskedjor, med branschorganisationers arbete med policyfrågor kring näringslivets roll i totalförsvaret och hur samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer ska kunna fungera.

Mats Klintäng har de senaste åren arbetat med utveckling av det militära försvaret inom totalförsvarsområdet på strategisk nivå vilket främst inneburit  att förändra och utveckla organisationer för att möte de krav vår förändrade omvärld ställer på oss. Att säkerställa redundans och robusthet av samhället. Mats har med sina 40 år i Försvarsmakten, varav 15 som Förbandschef,  gedigen erfarenhet av ledning och ledarskap, underrättelse- och säkerhetstjänst.

Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. En av förutsättningarna för att lyckas med uppdraget är ett brett samarbete med det svenska samhället, där relationen med Sveriges arbetsgivare är en viktig del. Vill du veta mer om vad ett samarbete med Försvarsmakten innebär och hur du som företagare bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige?

Jessica Sparr

  • Projektledare
  • Möten & Event

Information och anmälan

Datum

Onsdag 27 september

Tid

kl 09.00 - 11.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen
Rudbecksgatan 7, plan 2, Örebro

Information
  • Kostnadsfritt för medlemmar
  • Icke medlem 295 kr inkl fika
  • Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan deltagare
  • Begränsat antal platser
  • Sista anmälan: 22 september