Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Så tar Örebro täten kring framtidens hållbara konferenser och möten!

Örebro har som mål att vara den fjärde största besöksstaden i landet med fler möten, konferenser och evenemang. Besöksstaden Örebro måste utvecklas utan att det leder till ökad belastning på klimat och miljö, för att kunna uppfylla Örebro kommuns, regionens och Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet och de globala målen i Agenda 2030. Detta är ett arbete vi gör tillsammans!

Välkommen till en workshop där vi tillsammans ökar vår kunskap och utbyter erfarenheter kring en hållbar besöksnäring!

  • Vi kommer att diskutera och arbeta fram nya perspektiv och idéer för en hållbar besöksnäring, med inriktning på konferenser och möten.
  • Vi delar kunskap, erfarenhet och driv för att skapa nya idéer och affärer, som bidrar till en hållbar utveckling.
  • Vi går igenom allt från planetens tillstånd, besöksnäringens miljö- och klimatpåverkan till konkreta åtgärder och checklistor.

Samarbetspartner

Information och anmälan

Tid

11 februari 2020,  10.00-13.00

Plats

Makeriet, Kungsgatan 3, Örebro.

Information

Det ingår en mingellunch efter workshopen.

Anmälan är bindande, men platsen får naturligtvis överlåtas till en annan person.
495 kronor för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen.
995 kronor för icke medlemmar.
Priset är exklusive moms.

Sista anmälan: 7 februari 2020