Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: Tema Industri 4.0, automation och robotisering - framtida kompetensbehov inom IT

Digitaliseringen och transformationen av industrin har pågått i flera årtionden men har under de senaste åren tagit mycket stora framsteg. Sakernas internet och robotisering har flyttat in på fabriksgolvet. Under den här morgonen sätter vi fokus vad detta inneburit för IT-branschen och vilka kompetenser som syns framöver - klarar vi av att matcha upp behoven?

Välkommen till en spännande nätverksträff där vi får lyssna till experter inom området.

Program

  • Christina Åhlstedt, VD Alfred Nobel Science Park. Hur ser regionens industriföretag på framtida kompetensbehov inom olika teknikområden och med koppling mot IT-branschen?
  • Tony Petersson, vice president IT platforms & foundation, Epiroc. Automatiserade tillverkningsprocesser och en gruvdrift som blir allt mer elektrifierad och uppkopplad. Hur ser behovet ut inom IT-området för länets riktigt stora industri och hur säkerställs kompetensen?
  • Dialog i nätverket i breakoutrooms
  • Avslutning och reflektion

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad. Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Med anledning av Covid-19 ges detta event endast online.

I samarbete med

Information och anmälan

Tid

11 maj kl 08.30-10.00.

Plats

Online via Zoom. Anslutningslänk fås via mail.

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 10 maj