Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: Tema cybersecurity - hur skyddar vi oss i dagens onlinevärld?

IT-säkerhet blir allt viktigare, både för lokala företag men också på ett nationellt och internationellt plan. Nästan alla företag har något som är värt att kopiera eller stjäla, men långt ifrån alla har en plan för hur de skyddar sig. Pandemin har plötsligt medfört att en stor del av viktiga och känsliga möten flyttat ut till digitala plattformar. Har säkerheten hängt med och hur är kunskapen kring detta hos lokala företag?

Välkommen till ett spännande nätverksträff där vi får lyssna till experter inom området.

Program

  • Oskar Inghamn Gunnarsson, Enfo. Hur ser dagens och framtidens hot ut? Hur ser kunskapen ut inom detta område?
  • Dialog och breakoutrooms  - vilka utmaningar finns framöver och hur skyddar vi loakala företag?
  • Linus Jonasson & Rigmor Franzén Gustafsson, Örebro kommun presentera idéer kring en yrkesvuxutbildning inom data/IT. Vilka är behoven och hur kan vi samverka?
  • Dialog och avslutning

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad. Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Med anledning av Covid-19 ges detta event endast online.

Samarbetspartner

Information och anmälan

Tid

16 mars 08.30-10.00.

Plats

Online via Zoom. Anslutningslänk fås via mail.

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 15 mars