Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: Smart Move - så attraherar vi talanger till Örebro

Har ditt IT-företag svårt att hitta fler utvecklare eller projektledare? Har du fått avvakta med ytterligare expansion på grund av kompetensbristen? 

Örebro är en framgångsrik region med ett antal starka IT-företag och även myndigheter med hundratals anställda inom branschen. IT-företagen fortsätter att expandera kraftigt och de senaste månaderna har ökningen gått ännu snabbare - kompetensbristen har därför blivit närmast akut. Kan branschen gå samman för en gemensam rekryteringskampanj och hur lockas IT-talanger till Örebro när distansarbete blir det nya normala?

Under den här nätverksträffen utgår vi från arbetet kring satsningen "Smart Move - the greater Örebro area" och skapar ytterligare verktyg för en hållbar och attraktiv IT-bransch i Örebro.

Välkommen till en postpandemisk framåtsyftande nätverksträff.

Program

  • Inledning och presentation deltagare
  • Vikten av IT-branschen i Örebro - Göran Dahlén, Näringslivsdirektör Örebro kommun
  • Smart Move - Örebroregionens moderna och breda satsning. Jenny Johansson, Business Region Örebro & Johan Arvidsson, Örebrokompaniet.
  • Workshop: Med avstamp i satsningen - hur kan vi lyfta Örebro som attraktiv IT-stad tillsammans med företagen?
  • Gemensam avslutning med input, sammanställning och nästa steg
  • Övriga frågor i nätverket och kommande möten

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad. Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör
Deltagare

I samarbete med

Information och anmälan

Tid

11 november kl 08.00-09.30. Kom gärna från 07.30 och mingla, kaffe och smörgås serveras.

Plats

Handelskammaren Mälardalen, Rudbecksgatan 7. Observera att mötet sker på plan 2, konferensavdelning.

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Sista anmälan: 9 november