Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen ONLINE: tema kompetensförsörjning och jämställdhet

Ett av de största hindren för fortsatt tillväxt inom digitala sektorn är bristen på kompetens inom IT - de kommande åren kommer en stor mängd personer att behövas rekryteras. Enligt IT&Telekomföretagen har dessutom totala andelen kvinnor minskat i branschen de senaste åren till ca 28 %. Samtidigt visar en större undersökning från SIGMA att fyra gånger fler kvinnor kan tänka sig att jobba inom IT-branschen. Hur kan vi ändra på denna snedfördelning som bidrar till att viktig kompetens inte tas tillvara?

Nu samlar vi IT-gruppen igen för att få ny kunskap och diskutera gemensamma frågor framåt.

Program

  • Hur ser länets ungdomar idag på sitt framtida yrkesval och vilken inställning har de till IT-branschen? Handelskammarens koncept  Arbetsmarknadskunskap möter tusentals elever varje år och delger sina erfarenheter.
  • Marina Wallberg från #addher - Sveriges största externa nätverk för kvinnor inom IT-branschen med över 5.000 medlemmar. Hur jobbar nätverket och vad finns det för konkreta tips och goda exempel?
  • Johanna Kanusson och Helena Rådström från Knowit delger sin erfarenhet av jämställdhetsarbetet i företaget.
  • Möjlighet att föra dialog och ställa frågor i chaten

Dessutom visar vi hur det ser ut med intresset och könsfördelningen på länets olika IT-utbildningar på olika nivåer idag.

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen. Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år. Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.

Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Information och anmälan

Tid

27 maj 8.00-9.15

Information

Riktad inbjudan till medlemmar i Handelskammaren med verksamhet som till största del är it-relaterad. Deltagare bör helst ha en beslutsfattande position eller medverka i beslutsprocesser.

Online - du får anslutningslänk i bekräftelsemailet.

Sista anmälan: 26 maj


Detta event även ges även online.
Du kan ansluta via dator eller mobil, via app eller browser.