Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen i Västerås Träff 4

Välkommen till IT-gruppen i Västerås, Träff 4.

I IT-gruppen för våra medlemmar i Västerås arbetar tillsammans för att bidra till tillväxt och utveckling av IT-branschen, genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

IT-gruppen är för dig som arbetar på ett medlemsföretag i Handelskammaren Mälardalen vars verksamhet till största del är IT-relaterat och för dig som
jobbar med kompetensförsörjningsfrågor för IT & digitalisering i Västerås.

Program - uppdateras löpande

• Sammanfattning från träff 3.
• Presentationsrunda av deltagare.
• Oskar Axelsson, HKM, perspektiv. Kvinnor i IT-branschen.
• Clara Tortellini, Business Örebro Region, kampanjer tex MOST WANTED.
• Viktor Bärgård, Sogeti, #addher - IT-branschen & jämställdhet.
• Work-shops & diskussioner.
• Sammanfattning & utvärdering.

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branscher i Västerås genom att:

 • Driva påverkansfrågor
 • Samverka kring kompetensförsörjningsfrågor
 • Verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Västerås
 • Samverka kring evenemang

Vem kan vara med i IT-gruppen?

 • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
 • Du som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor för IT & digitalisering.
 • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
 • Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut eller kan medverka i beslutsprocessen.

 

Läs mer om IT- nätverket här.

Varmt välkommen med din anmälan.

Information och anmälan

Datum

27 april 2023

Tid

Kl. 08.30 - 11.00. Drop-in 08.30-09.00.

Plats

Handelskammaren
Vasagatan 20 A
Västerås

Information
 • Varje träff leds av samverkan med företagen om innehåll och externa gäster.
 • 4 träffar/år à ca 2 timmar.
 • Vi bjuder på fika.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Löpande intag.
 • Endast för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen.
 • Kostnadsfritt.
 • Sista anmälan: 26 april 2023

Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap