Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen i Västerås Träff 3

Välkommen till IT-gruppen i Västerås, Träff 3!

Vi  har startat en IT-grupp för våra medlemmar i Västerås där vi arbetar tillsammans för att bidra till tillväxt och utveckling av IT-branschen, genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

IT-gruppen är för dig som arbetar på ett medlemsföretag i Handelskammaren Mälardalen vars verksamhet till största del är IT-relaterat och för dig som
jobbar med kompetensförsörjningsfrågor för IT & digitalisering i Västerås.

Program - uppdateras löpande

• Sammanfattning från 2022.
• Presentationsrunda av deltagare.
• Norén & Lindholm - IT-rekrytering i Västerås.
• Fortbildningsmöjligheter vid MDU.
• Work-shops & diskussioner.
• Sammanfattning & utvärdering.

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branscher i Västerås genom att:

 • Lyfta IT-branschen
 • Driva påverkansfrågor
 • Samverka kring kompetensförsörjningsfrågor
 • Verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Västerås
 • Samverka kring evenemang
 • Benchmarka och ”boosta” varandra

 

Vem kan vara med i IT-gruppen?

 • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
 • Du som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor för IT & digitalisering.
 • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
 • Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut eller kan medverka i beslutsprocessen.

 

Läs mer om IT- nätverket här.

Varmt välkommen med din anmälan.

Information och anmälan

Datum

16 februari 2023

Tid

Kl. 08.30 - 11.00. Drop-in 08.30-09.00.

Plats

Folkuniversitetet
Smedjegatan 9-11, 2 tr
Västerås

Information
 • Varje träff leds av samverkan med företagen om innehåll och externa gäster.
 • 4 träffar/år à ca 2 timmar.
 • Vi bjuder på fika.
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
 • Löpande intag.
 • Endast för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen.
 • Kostnadsfritt.
 • Sista anmälan: 15 februari 2023

Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap