Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Informationsmöte om Klimatklivet

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till informationsmöten om Klimatklivet. Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. Under träffen informerar vi om vad Klimatklivet är, vilka som kan söka och hur processen ser ut. Vi diskuterar vilka behov som finns och vad just din verksamhet skulle kunna göra.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut. Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Exempelvis kan stöd sökas för att:

  • fasa ut fossil energi
  • ta tillvara restvärme
  • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
  • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • minska utsläppen av metan eller lustgas
  • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

 

Målgrupp   Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Tid               Tisdagen den 24 Oktober 2017 kl 13:00-15:00

Onsdagen den 6 december 2017 kl 09:00-10:30

Måndagen den 11 december 2017 kl 18:00-19:00

Plats           Länsstyrelsen i Västerås, Västra Ringvägen 1, lokal Färnebofjärden

Anmälan    Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats

www.lansstyrelsen.se/vastmanland under kalendariet

Kostnad     Gratis, fika ingår

 

Har du frågor? Kontakta Länsstyrelsen.

010-224 90 00 eller klimatklivet.vastmanland@lansstyrelsen.se

Välkommen!

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Information och anmälan

Tid

Tisdag den 24 Oktober 2017
kl 13:00-15:00
Onsdag den 6 december 2017
kl 09:00-10:30
Måndag den 11 december 2017
kl 18:00-19:00

Plats

Länsstyrelsen i Västerås, Västra Ringvägen 1, lokal Färnebofjärden

Anmälan

Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/vastmanland under kalendariet

Kostnadsfritt, fika ingår