Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: nätverksträff #2 2024

infrastruktur

Västerås nya resecentrum har fått klartecken - mitt i stråket Stockholm-Oslo

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Det har planerats i många år och nu är äntligen detaljplanen spikad för Västerås nya resecentrum. Vilka möjligheter skapar detta kring logistik, spårkapacitet och hur påverkar det hela sträckan Sthlm-Oslo? Under den här träffen blir det spännande fokus på järnväg och kommande stora investeringar.

  • Västerås nya resecentrum

Ta del av bakgrunden, planeringen och framdriften av hela det nya området. Vilka möjligheter och utmaningar skapar investeringarna och hur ser tidplanen ut?

                      Sanna Edling
          Projektchef Västerås stad

  • Oslo-Stockholm 2.55 - senaste nytt

Nyligen beslutade EU-parlamentet att sträckan ska ingå i EU:s prioriterade järnvägsförbindelser, den så kallade TEN-T (Trans-European Transport Corridors). Vad innebär detta konkret, hur ser statusen ut just nu och vad innebär investeringarna i Västerås för sträckan?

                      Jonas Karlsson
             VD Oslo-Stockholm 2.55

  • 12.00 - (ca) 13.00 Gemensam lunch (ange i anmälan om du vill äta lunch)
  • 13.00 - 14.00 Rundvandring och visning området kring Västerås nya resecentrum (ange i anmälan om du vill delta)

Västerås nya resecentrum

Trafikverket planerar för ökad tågtrafik och en ombyggnation av bangården i Västerås, då dagens stationshus och passager har kapacitetsbrist. För att matcha Trafikverkets planer behövs kapaciteten ökas på resecentrum.

Västerås växer, år 2050 kan det vara uppemot 230 000 invånare. Planer finns för fler bostäder och arbetsplatser i området runt resecentrum, på båda sidor om spåren. Nya resecentrum får nya gång- och cykelvägar för att ta sig över spåren, dygnet runt. På så sätt knyts city ihop med stadsdelarna runt omkring.

Läs mer här: Nytt resecentrum - Västerås (vasteras.se)

Välkommen att anmäla dig!


Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Information och anmälan

Tid

Måndag 27 maj 2024
10.00 - 14.00

Plats

Västerås stadshus
Fiskartorget, 721 29 Västerås

Information

I träffen ingår kaffe och lunch

Sista anmälan: 23 maj

Osäker på om du tillhör målgruppen och vill veta mer om ILA-nätverket? Kontakta oss!

Deltagare