Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 27 september

infrastruktur

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket träffas den 27 september i Eskilstuna hos dagens värd Coop Logistik AB. Dagens agenda är enligt följande:
 • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
  Vad har hänt sen senast?
 • Senaste nytt i Eskilstuna
  Claes Sörman på Eskilstuna Logistik och Etablering AB berättar vad som har hänt sen sist nätverket besökte Eskilstuna och vad som är på gång i framöver.
 • Handelskammarens uppdaterade Infrastrukturprogram
  Handelskammaren Mälardalens VD Oskar Axelsson håller en presentation om det nya uppdaterade Infrastrukturprogrammet.
 • Dagens värd Coop Logistik AB berättar om etablering av lager i Eskilstuna
  Ulf Södergrann, Fastighetschef på Coop Logistik AB berättar om deras resa från val av plats för ny lagerverksamhet till färdigt lager och uppstart.
 • Kalender och övriga frågor samt en avslutande rundvandring på lagret

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

27 september 2023,
13.00-16.00

Plats

Coop Logistik AB, Värnvägen 10, Eskilstuna

Information

Sista anmälan: 23 september 2023