Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 17 maj

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverksträff den 17 maj sker hos AA Logistik.

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
    Vad har hänt sen senast?
  • Omställning till fossilfria transporter med AA Logistik.
    Dagens värd AA Logistik med David Tallwin och kollegor berättar om deras verksamhet samt deras nya investering av en eldriven lastbil. Vi får se lastbilen och får en rundvandring.
  • Svenska godstransporter och dess konkurrenskraft.
    Trafikanalys är en kunskapsmyndighet inom transportpolitiken som arbetar med att ta fram kunskap till beslutsfattare. Krister Sandberg på Trafikanalys berättar om deras arbete och rapporter de publicerat.
  • Kalender och övriga frågor. 

Varmt välkomna!

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

17 maj 2022,
13.00-16.00

Plats

AA Logistik, Terminalvägen 86, Västerås.

Information

Sista anmälan: 15 maj