Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 15 februari

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har en digital nätverksträff den 15 februari och dagens agenda är:

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
  • Energiföretagens scenarioanalys över framtidens elbehov
    Energiföretagen har gjort en scenarioanalys över elbehovet 2045 som Martin Olin, Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet berättar om för nätverket.
  • Mälarenergi Elnät ger det lokala el perspektivet i Västmanland
    Helena Olssén Strategichef på Mälarenergi Elnät ger det lokala perspektivet på elnätet i Västmanland idag och vad de ser framåt.
  • Kalender och övriga frågor.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

15 februari 2022,
13.00-15.00

Plats

Online via Teams.

Information

Sista anmälan: 13 februari 2022