Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 23 februari

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har en digital nätverksträff den 23 februari och dagens agenda är:

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
  • BREXIT - Vad händer nu? Hur påverkar det era flöden?
    Kristian Sördell-Halse, Simplicus är en tullkonsult som bevakat frågan. Han deltar och berättar om det nya avtalet som slöts vid årsskiftet.
  • Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för ny planperiod.
    Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen berättar mer om vad inriktningsunderlaget är och Handelskammarens svar. Vi lyfter även några diskussionsfrågor i nätverket.
  • Kalender och övriga frågor.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

23 februari 2021,
13.00-15.00

Plats

Online via Zoom.

Information

Sista anmälan: 19 februari 2021