Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 22 september

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har nätverksträff den 22 september och dagens agenda är:

 • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
 • Jacob Hartman på Sveriges Åkeriföretag
  Sveriges Åkeriföretag informerar hur man kan dra nytta av Fair Transport.
 • Roger Blom på Ernst Express
  Att leverera hållbara tunga industritransporter på väg, i dag och i framtiden.
 • Jonas Lindblom på m4
  Kundnytta genom fossilfria transporter, cirkulär ekonomi och digitalisering.
 • Kalender och övriga frågor.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

22 september 2020,
13.00-16.00

Plats

m4, Kraftlinjegatan 14, Västerås

 

Information

Sista anmälan: 18 september 2020