Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 22 september

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

På grund av Covid-19 restriktioner väljer vi att skjuta på agendan som var planerad tillsammans med m4 Gruppen och Sveriges Åkeriföretag. Vi gör istället ett online möte där vi kan uppdatera varandra om hur vi alla hanterat pandemin samt hur det påverkat våra respektive organisationer.

Nätverket har nätverksträff den 22 september och dagens agenda är:

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan.
  • Hur har ni hanterat Covid-19 i din organisation.
  • Kalender och övriga frågor.

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Med anledning av Covid-19 ges detta event endast online.

Information och anmälan

Tid

22 september 2020,
13.00-14.00

Plats

Online - du får anslutningslänk i bekräftelsemailet.

 

Information

Sista anmälan: 18 september 2020