Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff 17 september

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

Nätverket har nätverksträff den 17 september och dagens agenda är:

 • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan
 • Vart ska vi?
  En framtidsspaning inom infrastruktur av Lena Engstedt på ÅF Pöyry.
 • Detta vill Handelskammaren Mälardalens medlemmar.
  Presentation och resultat av Chamber Summit.
 • Fika och nätverkande.
 • Trafikverket Region Öst.
  Christian Mineur strategisk planerare inom gods berättar om Trafikverkets gods och infrastruktursatsningar.
 • Inspel från nätverket på ovanstående punkter, Thord Andersson håller i en workshop.

 

Vi ses i Eskilstuna den 17 september kl. 13.00!

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

17 september 2019,
kl 13.00-16:00

Plats

Handelskammaren Mälardalen, Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna i lokal Hyresvärlden.

Information

Sista anmälan: 13 september 2019