Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Utbildning: Hållbart företagande i praktiken

Vet du vilka affärsmöjligheter som just ditt företag kan få med ett strategiskt hållbarhetsarbete? Nu har du chansen att bygga på din kunskap med vår utbildning ”Hållbart företagande i praktiken”, ny för 2023.

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på dagens företag och kunskapen hos nyckelpersoner. Hållbarhet behöver integreras och bli en naturlig del av företagets värdeskapande.

Genom utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken” får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Hållbart företagande – från teori till praktik

I utbildningen ingår 4 delmoment där utbildningsledare Mari Hellblom utbildar, analyserar och navigerar genom alla hållbarhetsdimensioner och dess konkreta innebörd. Målet är att förstå, identifiera och konkretisera hur en affärsstrategi utvecklas, vilka målområden som är väsentliga, branschspecifika mått och mätetal, varför en intressent- och väsentlighetsanalys är nödvändig, affärsmodellen och externa faktorers påverkan på verksamheten.

Under utbildningen är perspektivet globalt och nationellt, med fokus på krav och goda initiativ, med som en röd tråd för att ge dig som deltagare god insikt i hur du kan förbereda dig för framtida krav och förväntningar.

Mari Hellblom har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning och att integrera hållbarhet i verksamhetsprocesserna, både som anställd och i egna bolag. Hon har startat och utvecklat flera bolag och har stor vana att leda grupper.

Idag driver Mari Hellblom Easy To Trust med uppdrag att göra hållbarhet kvantitativt, mätbart och flytta det till den hårda finansiella och datadrivna affärsvärlden, vilket möjliggör månatlig förbättring och uppföljning precis som finansiering.

Innehåll

Moment 1  - Hållbart företagande

2023-03-14

 • Vad är hållbarhet – Från globalt till lokalt perspektiv
 • Omvärldsfaktorer som påverkar
 • Branschorientering
 • Hållbarhetens påverkan på affärsmodellen
Moment 2 - Hållbarhetsstrategi

2023-03-21

 • Lagar, standarder och vägledande ramverk
 • Intressent- och väsentlighetsanalys
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Verksamhetens ansvar i värdekedjan
 • Behovet av beteendeförändring
Moment 3 - Uppföljning och styrning

2023-03-28

 • Policy och styrning
 • Mått & mätetal
 • Rapportering
Moment 4 - Kommunikation

2023-04-18

 • Behov av kommunikation
 • Trovärdighet och transparens
 • När det går fel

 

Om du vill bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra momenten.

Paula Byström

 • Projektledare
 • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Information och anmälan

Datum

14 mars, 18 mars, 28 mars & 18 april 2023.

Tid

Alla moment ges kl. 13.00-16.00.

Plats

Handelskammaren Mälardalen
Vasagatan 20A
Västerås

Pris

Pris för hela utbildningen:
9 750 kr för medlem
(ej medlem 13 250 kr).

Anmälan är bindande, men platsen får naturligtvis överlåtas.
Priser är exklusive moms.

Sista anmälan: 7 mars 2023