Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

GLA-konferens

Den 18-19 oktober ligger fokus på lärlingsutbildning/anställning på gymnasiet.

Varmt välkommen till höstens GLA-träff i Örebro den 18-19 oktober. I år är det vi på Handelskammaren Mälardalen som driver stafettpinnen för GLA-nätverket och hoppas träffa er alla för spännande kunskap och erfarenhetsutbyten.

Program

Dag 1 - onsdag 18/10
11:30-13:00 Lunch drop in
13:00-13:45 Välkommen
13:45-14:45 Alexandru Panican "Ungas övergång från skola till arbetsliv – mer av samma misslyckande?"
14:45-15:15 Fika & mingel
15:15-16:00 Skolverket, Lärlingscentrum
16:00-17:00 Erfarenhetsutbyte/Diskussion
17:00-17:45 Mingel och bubbel/tilltugg

Dag 2 - torsdag 19/10
08:45 – Lokalen öppnar
09:00-09:15 Start av dagen
09:15-10:00 Loka Brunn / Pihlskolan "Första kollektivavtalsenliga avtalet på plats inom besöksnäringen"
10:00-10:15 Kaffe
10:15-11:15 Erfarenhetsutbyte/Diskussion
11:15-11:40 Summering & avslut, vem tar stafettpinnen 2024?
11:45-13:00 Lunch i foajen

Föreläsarna

"Ungas övergång från skola till arbetsliv – mer av samma misslyckande?"

Alexandru Panican
Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru har ett brett forskningsintresse, däribland ungdomsarbetslöshet och elevernas övergång från skola till arbetsliv och arbetsmarknadspolitik. Han arbetar idag vid Socialhögskolan, Lunds universitet med undervisning och handledning samt har publicerat flertalet publikationer.

På GLA-konferensen kommer Alexandru föreläsa om yrkesutbildningens attraktionskraft, hur högstadieelever förhåller sig till gymnasievalet, den politiska arenan och varför attraktionskraften är så dålig. Han kommer även peka på tillkortakommanden gällande arbetsgivarsidan och visa på vad han anser bör göras framåt för att öka attraktionen till yrkesprogrammen, både på regional och nationell nivå. Med humor och lättsamhet blandat med allvar och insikt kommer vi få en spännande timme med Alexandru att arbeta vidare från under våra två dagar.

Lärlingscentrum håller oss uppdaterade

Niklas Wilhelmsson
Undervisningsråd, Skolverket

Under det här passet får ni ta del av information från Niklas Wilhelmsson, undervisningsråd på Skolverket. Han kommer berätta om det stöd ni kan få hos Skolverket, yrkesutbildningsnätverken, hur ändringar i grundläggande behörighet kan påverka och framtidstankar kring GLU/GLA. Ni kommer även få gott om tid till att ställa frågor och föra dialog.

Foto: Filipstads Tidning

Första kollektivavtalsenliga avtalet på plats inom besöksnäringen

Loka Brunn: Marie Dahlgren, vice VD
Pihlskolan: Greta Hidén, Rektor

Tillsammans har arbetsgivare och skola gått ihop för att få till ett lokalt kollektivavtal inom besöksnäringen - det första avtalet i Sverige inom branschen. Under det här passet får ni insyn i hur Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård tillsammans med Pihlskolan i Hällefors kommun arbetat för att göra det möjligt att erbjuda GLA inom restaurang- och livsmedelsprogrammet.


Yrkestrainee - Örebro län

Två-årigt projekt som bedrivs av Handelskammaren Mälardalen, för att marknadsföra och etablera GLA som utbildningsform hos Örebro läns företag. Finansierat av Tillväxtverket, ERUF och Region Örebro län

Handelskammaren Mälardalen har under de senaste två åren drivit ett påverkan- och stöttningsarbete i Örebro län för att informera om, etablera och stötta gymnasiala lärlingsanställningar (GLA) i länet. Projektet pågår augusti 2021 till och med oktober 2023, varpå den här konferensen även blir som en avslutning för projektet och ett sätt att koppla länet till det nationella nätverket för framtida samarbeten.

Information och anmälan

Tid

18-19 oktober 2023

Plats

Örebro Konserthus
Fabriksgatan 2
701 20 Örebro

Information

För personal på gymnasieskolor som arbetar med gymnasielärlingsanställning (GLA) som utbildningsform, samt samverkande näringslivsaktörer. I första hand erbjuds 2 platser per arbetsgivare/skola då vi har ett maxantal i lokalen.

Sista anmälningsdag: 15 september 2023GLA-nätverket

GLA-nätverket är ett nätverk som träffas digitalt på våren och fysiskt på hösten, för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring lärlingsanställningar för gymnasieelever. Varje år ansvarar en aktör för att sammankalla och genomföra nätverksträffarna. I år i Örebro, med Handelskammaren Mälardalen som ansvarig aktör.


Har du frågor? Kontakta Elise som är ansvarig för eventet:

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig