Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Framtidsråd - Nu är det dags att kavla upp ärmarna och arbeta handfast med vår vision

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och arbeta handfast med vår vision. Vi bjuder in till nätverksträff 4 inklusive workshop som leds av Alex Liebert från Usify. Vår workshop kommer ge oss möjlighet att navigera mellan vår egen input, de existerande visionerna och ungdomarnas perspektiv och målsättningen är att landa i ett ställningstagande. Därefter börjar äntligen skapandefasen!

Vi har kommit igång med en gedigen integrerad platsanalys med socialt perspektiv, vi har tittat långt in i framtiden för att förstå relevanta trender. Insikten blev att den tekniska framtiden 2050 ligger så långt borta att vi helt enkelt inte kan veta hur den kommer att se ut.
Under en mini-workshop kom många matnyttiga punkter fram så som att vi alla gärna skulle se Örebro bli staden där man mår som bäst. Det blev också tydlig att vi saknar information kring hur andra städer har arbetat med sina visioner, samt vad som finns redan framtaget för Örebro. Framförallt efterfrågades ungdomarnas röst i processen - vi bygger ju för nästa generation.
Björn Fransson från Örebrokompaniet presenterade varumärkesstrategin: att Örebro ska bli Europas modigaste stad samt slogan "Allt är möjligt". Vi gick även genom Region Örebros pågående visionsarbete. Vår nätverksledare, Alex Liebert från Usify, har genomfört ett visionsarbete med ungdomar från Karl Johans skola och Västra Engelbrektsskolan årskurs 8-9. Det kommer att integreras i vårt fortsatta arbete.

Det är nätverket för dig som vill vara med och bygga framtidens Örebroregion med sikte på 2050. Genom att samla samhällsbyggnadsaktörer med olika perspektiv och kunskap blickar vi tillsammans framåt och utforskar hur Örebro kan utvecklas till en av landets mest attraktiva regioner. Ni kommer att ta del av senaste trenderna och forskningen som ni kan använda i utvecklingen av er verksamhet, men det är också en möjlighet att presentera hur ni ser på Örebros framtid och påverka utvecklingen.
Målet är att formulera en vision för hur Örebro kan utvecklas till år 2050 för att vara en attraktiv plats för både boende och näringsliv. Ledorden är visionärt, hållbart och digitalt/modernt.
Vi kommer att arbeta utifrån modellen design thinking.

Alex Liebert, Usify

Information och anmälan

Tid

10 april 2018
Kl 13.00-16.00

Plats

Handelskammaren, Rudbecksgatan 7, Örebro

Anmälan

Anmälan via personlig inbjudan per mail.