Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Diplomutbildning Örebro: Juridiken vid internationella affärer

Information med anledning av COVID-19 (Corona)

Information med anledning av COVID-19 (Corona)Vi följer rådande restriktioner och vi uppmanar därmed samtliga av våra besökare med förkylnings- eller
influensaliknandesymptom att inte delta fysiskt på inbokade event, seminarium eller möten. Flera av våra event ges fortfarande online.

OBS! Denna utbildning ges även online.

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att dina internationella affärer ska bli legalt säkra och korrekta.

Genom vår utbildning "Juridiken vid internationella affärer" får du de grundläggande juridiska kunskaper som du behöver för att agera i den internationella miljön. Dessa kunskaper har du även stor nytta av i dina affärer på den svenska marknaden.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Advokatfirman Lindahl med advokaterna Robert Asplund och Victoria Bromark som huvudkursledare. Både Robert och Victoria har stor erfarenhet av internationella avtal och affärsrelationer.

Moment 1: Att träffa avtal vid internationell handel
 • Allmänt om hur avtal ingås
 • Grundläggande om olika rättssystems regler för avtals ingående
 • Internationella regelverk om avtals ingående
 • Avtalspreliminärer (Letter of intent med mera)
 • Finansierings- och betalningslösningar
 • Sekretessavtal (NDA)
 • Tillämplig lag
 • Hur avgörs tvister?
Moment 2: Internationella köp- och leveransavtal
 • Allmänt om de köprättsliga regelverken
 • Lagar och konventioner om internationella köp (särskilt CISG)
 • Vanliga standardavtal för internationella leveranser (Orgalime och NL)
 • Särskilda frågor av intresse:
  - Ansvar för förseningar
  - Felansvaret
  - Ansvarsbegränsningar
Moment 3: Internationella distributionsavtal
 • Översikt kring olika distributionsformer - fördelar och nackdelar
 • Återförsäljaravtal
 • Agentavtal
 • Kommission
 • Franchise
 • Konkurrensrättsliga frågor
Moment 4: Licensiering
 • Allmänt om immateriella rättigheter
 • Möjligheter och behov av skydd för immateriella rättigheter
 • Affärsmodeller för kommersialisering av immateriella rättigheter
 • Internationella licens- och kunskapsöverföringsavtal

Mikael Wass

 • Marknadskoordinator
 • Medlemskap och internationell handel

I samarbete med

Information och anmälan

Tid

Startar 18 mars 2020

Plats

Handelskammaren Mälardalen, plan 2, Rudbecksgatan 7 i Örebro.

Information

Medlemspris 9 000 kronor exklusive moms.

Icke medlemmar 11 000 kronor exklusive moms.
--> Bli medlem nu!

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan deltagare.

Sista anmälningsdag: 11 mars 2020


För att bli diplomerad måste du delta i alla fyra momenten, men du kan också välja att delta vid enstaka tillfällen:
2020-03-18 Att träffa avtal vid internationell handel
2020-04-01 Internationella köp- och leveransavtal
2020-04-15 Internationella distributionsavtal
2020-04-29 Licensiering

Medlemspris för enstaka moment 2 500 kronor exklusive moms.

Icke medlemmar för enstaka moment 3 000 kronor exklusive moms.