Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Kurs: Hållbart företagande i praktiken

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på dagens företag och kunskapen hos nyckelpersoner. Hållbarhet behöver integreras och bli en naturlig del av företagets värdeskapande.

Vet du vilka affärsmöjligheter som just ditt företag kan få med ett strategiskt hållbarhetsarbete? Nu har du chansen att bygga på din kunskap med vår kurs ”Hållbart företagande i praktiken”.

Under fyra halvdagar går vi genom hållbart företagande med praktiska exempel på hur man kan utforma en hållbarhetsstrategi utifrån sina viktiga frågor, hur arbetet kan ledas och följas upp för att bidra till både affärsutveckling och stärkt varumärke. Det blir också en introduktion till gällande lagar och standards inom hållbarhetsområdet.

Varför hållbarhet?

- Företag med bra hållbarhetsarbete är mer lönsamma, enligt forskning.
- Kunskap om hållbarhet är viktigt för affärsutvecklingen.
- Allt fler företag kräver av sina leverantörer och samarbetspartners att de har ett aktivt hållbarhetsarbete.
- Att rekrytera talanger är lättare för företag med en tydlig hållbarhetsstrategi.
- Det blir vanligare att hållbarhetskriterier förekommer i offentlig upphandling.

Genom utbildningen "Hållbart företagande i praktiken" får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Kursledare är Jessika Lind Petrén, Sustainability Affairs, med 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom näringslivet och Julia Höglund, rådgivare i hållbarhetsfrågor hos Grant Thornton.

Innehåll

Moment 1 - Hållbart företagande

2020-10-22
Bakgrund till varför hållbarhet är en affärskritisk fråga och hur det påverkar värdeskapande, tillväxt och lönsamhet.

 • Hållbarhet – definition och dimensioner
 • Forskning, trender och Agenda 2030
 • Hållbart företagande och affärsmodeller
 • Cirkulär ekonomi
Moment 2 - Hållbarhetsstrategi

2020-11-05
Hur man i praktiken, med stöd av olika verktyg, kan hitta rätt affärsstödjande drivkrafter och fokus i hållbarhetsarbetet. Och hur det kan införas i verksamheten.

 • Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Vision, mission, värden och smarta mål
 • Code of conduct
 • Organisation, ledarskap och kultur
Moment 3 - Uppföljning och styrning

2020-11-19
Genomgång av grunderna i hållbarhetsredovisning och ramverk samt olika indikatorer för hur man kan styra och följa upp sitt hållbarhetsarbete.

 • Lagen om hållbarhetsrapportering
 • GRI (Global Reporting Initiative)
 • Integrerad rapportering
 • Indikatorer/nyckeltal – OPI:er och MPI:er
Moment 4 - Kommunikation och CSR

2020-11-26
Hur värdeskapandet från hållbarhetsarbetet kan kommuniceras för att stärka varumärket och relationen med olika intressenter. Och hur rätt kommunikation kan bidra till såväl positionering som riskhantering i den globala värdekedjan och lokalt.

 • Intern och extern kommunikation
 • Kriskommunikation
 • Hållbarhet hela vägen

 

Om du vill bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra momenten.

Jenny Emerén

 • Verkställande direktör
Information med anledning av COVID-19 (Corona)

Med anledning av utvecklingen kring COVID-19 vill vi informera om följande avseende våra event och seminarier:
Vi uppmanar vänligt samtliga av våra besökare med förkylnings- eller influensaliknande symptom att inte delta fysiskt på inbokat event, seminarium eller möte. De flesta av våra event ges också online.

Information och anmälan

Tid

22 okt, 5 nov, 19 nov, 26 nov.
Alla moment ges kl. 13.00-16.30. Information om varje moment finns längre ned i vänsterspalten.

Plats

Hos Handelskammaren i Västerås, Vasagatan 20A, eller online via Zoom. Ange i anmälan vilket du föredrar.

Pris

Pris för hela utbildningen:
9 000 kr för medlem
(ej medlem 11 000 kr).

Pris för deltagande i enstaka moment:
2 500 kr för medlem per gång
(3 000 kr ej medlem).

Anmälan är bindande, men platsen får naturligtvis överlåtas.
Priser är exklusive moms.

Sista anmälan: 19 oktober

Anmälan till enstaka moment görs under respektive tillfälle i kalendariet.

I samarbete med Sustainability Affairs och Grant Thornton.