Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Digitalt seminarium - vi lyfter järnvägssystemet mellan Sveriges två största städer

Hållbara transporter, klimatsmarta innovationer och kompetensförsörjning står i fokus när företag svarar på framtidsutmaningarna. Agendan är gemensam för många, men som enskild är det svårt att påverka.

Västra stambanegruppen bjuder in till ett digitalt seminarium där vi lyfter järnvägssystemet mellan Sveriges två största städer i samarbete med Handelskammaren Mälardalen, Stockholms Handelskammare och Västsvenska Handelskammaren. Du är inbjuden för att du och ditt företag kan göra skillnad.

Just nu förbereder regeringen vilka investeringar som ska göras i det svenska transportnätverket. Utöver underhåll och mindre ombyggnader läggs NOLL (!) kronor på att utveckla järnvägen mellan Stockholm och Göteborg, enligt det förslag som Trafikverket gett till regeringen. Dagens situation kommer alltså bara bli sämre fram till 2033. På mötet kommer de tre handelskamrarna att visa på att det går att göra skillnad.

Sverige har inte tid och råd att säga nej till att låsa upp de stora propparna i nyckelstråket. Du kommer att träffa företagare och politiker som tycker till om gods- och persontransporter. Du får möjlighet att ställa frågor och ditt deltagande innebär att regeringen hör ytterligare en röst som säger:

Sverige inte har tid eller råd att säga nej!

Varmt välkommen att delta.

Information och anmälan

Västra Stambanegruppen är en politisk gruppering bestående av kommunerna längs med Västra Stambanan.

Datum

16 mars 2022

Tid

kl.11.30 - 12.15

Plats

Online

Information

Program uppdateras löpande på www.vastrastambanan.se

Sista anmälan: 15 mars 2022