Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Onlineseminarium: Digitaliseringen och framtidens kompetens

Den snabba digitaliseringen kräver ständigt inflöde av ny kunskap. Därför är medarbetarnas kompetens helt avgörande. Välkommen till ett seminarium på tema framtidens kompetens där vi lyfter möjligheterna med Yrkeshögskolan och tittar lite extra på branscherna industri samt vård och omsorg.

Foto Jonas Bilberg

Märker du som företagare att digitaliseringen kräver nya kompetenser? Ser du en risk i att tillväxten begränsas genom utmaningar i kompetensförsörjningen?

Yrkeshögskolan är en viktig del i lösningen och har utvecklats kraftigt de senaste åren, bara i Västmanland finns en rad utbildningar i olika branscher. Men hur påverkar digitaliseringen innehållet? Välkommen till ett fullmatat online-seminarium där du får framtidsspaning kring kommande kompetenser, ny kunskap kring Yrkeshögskolan, ta del av vilka möjligheter det finns för strategisk kompetensförsörjning och på vilket sätt det kan hjälpa just ditt företag. I fokus står industrin samt vård och omsorg.

Program

 • Effekterna av den starkt ökade digitaliseringen, hur påverkar detta affärsmodeller och kompetensbehov framåt - föreläsning av Erik Ågren, Business Area Manager Nexer Group.
 • Yrkeshögskolan, en växande utbildningsform - Jenny Twana, enhetschef & Jessica Sjönell, omvärldsanalytiker på Myndigheten för Yrkeshögskolan, berättar om yrkeshögskolans betydelse och utveckling samt hur digitaliseringen påverkar utbildningsbehovet.
 • I fokus: Industrin och den framtida kompetensen - Mårten Löwdin, produktionsteknisk chef tillverkning, GKN ePowertrain 
 • I fokus: Vård och omsorg, en  bransch i förändring - Christian Törnqvist, HR-strateg kompetensförsörjning Region Västmanland
 • Hur startar man en utbildning och betydelsen av Lia -  Alina Rocabado Chivi, enhetschef Västerås Yrkeshögskola och Johan Edgren, utbildningsansvarig Plushögskolan berättar om hur yrkeshögskoleutbildning går till och vart man som företag kan vända sig.
 • Dialog och reflektion - breakoutroom där du får träffa både företag och anordnare.
 • Avslutning -  Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen - summering och reflektion om framtiden

Snabba fakta om Yrkeshögskolan (YH)

 • YH-utbildningar skräddarsys helt efter arbetslivets behov och bedrivs i nära samverkan med arbetslivet ända från planering till genomförande.
 • Teori varvas med fördjupad praktik - Lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats.
 • Ca 9 av 10 har jobb kort efter examen.
 • 9 av 10 arbetsgivare tycker att de som studerat på yrkeshögskolan har rätt kompetens och många handplockar nya medarbetare direkt från utbildningen.

Oskar Axelsson

 • Verkställande direktör

Information och anmälan

Tid

23 november kl. 09.00-11.00

Plats

Online via Zoom. Länk fås efter anmälan. Under seminariet ges möjlighet till frågor.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till alla företag och organisationer med rekryteringsbehov, utbildningsanordnare och andra intressenter i Västmanlands län.

Information

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Sista anmälan: 21 november 2021

Arrangeras av:

Yrkeshögskolan Mälaralen

Yrkeshögskola Mälardalen är en satsning som drivs av Handelskammaren Mälardalen, tillsammans med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer, för att skapa förutsättningar att hitta rätt kompetens.

Vi arbetar för en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.