Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Dialogmöte/Workshop Skola-Näringsliv - Hallstahammar

Under 2018 engagerade sig grundskolan och fler företag i projektet ”Entreprenörskap i Skolan - den röda tråden” och skapades många fina exempel på hur vi kan samverka mer mellan skolanäringsliv i Hallstahammar Kommun. Vi har fått möjlighet att under hösten 2019 arbeta vidare med att stärka samverkan skola-näringsliv och hoppas det arbetet kan fortsätta tillsammans med er. Ett av de områden som utkristalliserats i arbetet är att det finns behov att utveckla praktik/prao-tiden. Vi bjuder därför in till:

Dialogmöte/Workshop Skola - Näringsliv

Ett dialogmöte, workshop som syftar till att
diskutera hur vi kan göra ”prao mer värdefullt” för
både er som företag, för eleverna och skolan.

Program/innehåll

Vi pratar om attraktiva arbetsplatser och kommande
generationers önskemål på arbete. Och hur vi kan
väva in och träna på de entreprenöriella kompetenserna
via prao, vilka utmaningar och goda exempel som
finns och dialog om hur vi skapar en värdefull praktiktid
och inslag från omvärlden i skolan.

Det kommer vara representanter från skolan,
förvaltning, rektorer, studieyrkesvägledare och lärare,
näringslivskontoret och skolförvaltning, elever och
företag från kommunen och regionen.

Om du inte kan medverka men ändå vill vara med och delta i arbetet finns andra möjligheter.
  • FÖRETAGSBESÖK - Studiebesök hos er för att prata samverkan men också för Studieyrkesvägledare och ev elevgrupper att se olika arbetsplatser. (höst 2019)
  •  FÖRETAGSPRESENTATION - Teckna er för intresse att komma till skolan för att presentera er
    verksamhet under arbetsmarknadsveckor el. kopplat till ämnen. (löpande)
  •  UPPDRAG - Teckna intresse för att komma till skolan och ge eleverna ett uppdrag de kan arbeta
    med inom tex ett ämne el. under en arbetsmarknadsvecka. (löpande)
  • PRAOPLATS - Teckna er i ”praobanken” i Hallstahammars Kommun, för att kunna ta emot elever
    från åk 8-9 (praktikperioderna är vår och höst varje år)

Information och anmälan

Tid & datum

21 oktober 2019, kl 15.00-17.30. Anmälan senast 18/10.

Plats

Hallstaparken (lokal zenith), Hallstahammar