Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Chamber Summit 2023

Tema infrastruktur och tillgänglighet

Mälardalens läge mitt i landet innebär både möjligheter och utmaningar för godstransporter, arbetspendling och affärsresor. Vilken tillgänglighet behöver du och ditt företag för att kunna vara konkurrenskraftigt och växa?

Vid detta strategimöte den 11 maj är du med och påverkar vilka frågor och prioriteringar som Handelskammaren ska driva under de kommande åren. Efter mötet startar sedan årsstämman på samma plats.

Under eftermiddagen guidas du av bl.a. av Trafikverket och Handelskammaren genom nuläget och utmaningar. Du får fakta presenterade och möjligheten att både diskutera och göra vägval.

Agenda

  • Lunch
  • Handelskammaren Mälardalen om syftet med Chamber Summit
  • Global utblick - hur har den oroliga omvärlden påverkat värdekedjor och synen på transporter?
  • Trafikverket sammanfattar den nationella transportinfrastrukturplanen (NTP) för Mälardalen, Handelskammaren presenterar genomförda satsningar.
  • Inspel från urval av regionala företag
  • Fikapaus
  • Gruppdiskussioner och gemensam dialog för att mynna ut i ett antal prioriteringar.
  • Summering och avslut

Det spelar ingen roll om du företräder ett stort eller litet företag, varuägare eller tjänsteföretag. Du behöver inte vara väl insatt i infrastrukturfrågor för att delta utan det viktigaste är att du är intresserad och att ert företag har behov av goda kommunikationer med omvärlden.

Tillsammans kan vi göra skillnad, tillsammans skapar vi mer tillväxt!

Läs mer om Handelskammarens arbete inom infrastruktur

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Information och anmälan

Tid

11 maj 11.30-15.30

Plats

Rosängen Sommarrovägen 20, Örebro

Information

Chamber summit är kostnadsfritt och exklusivt för medlemmar. Max 2 personer per företag. Direkt efter mötet startar Handelskammarens årsstämma som du kan anmäla dig till här.

Sista anmälan: 9 maj

Deltagare