Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Business Pulse med Ragn-Sells

Dagens avfall, morgondagens resurser

Ragn-Sells jobbar dagligen med att samla in, behandla och avgifta vårt samhälle, hela tiden med fokus på att återanvända och återvinna. Jordens resurser som metaller, mineraler och näringsämnen är grundläggande för vår världs överlevnad och inte på något sätt oändliga.

Dagens lagstiftning gör det billigare att bryta nya råvaror än att använda den teknik som finns för att återvinna och återanvända det vi redan har tillverkat. Det vill Ragn-Sells förändra genom att utveckla metoder och hitta samarbeten för att cirkulera fler och fler material. *Planglas är det senaste exemplet där Ragn-Sells nu har möjlighet att samla in, rena, krossa och sedan skicka vidare till ett företag som smälter ner och gör nytt planglas av det.

För dig som vill veta mer om hur kan vi tillsammans hjälpas åt för att ta vara på jordens resurser!

*Planglas som är namnet på det plana glas som används i fönster och dörrar. 

Välkommen till en spännande träff tillsammans med Ragn-Sells!

Program
  • 07.30-08.00 Drop in med kaffe/macka
  • 08.00 Kort intro Handelskammaren
  • 08.05 Ragn-Sells verksamhet, dagens avfall - morgondagens resurser, Johan Ahlberg, Avdelningschef och Mats Windh, Försäljningschef.
  • 08.30 Dialog / frågestund
  • 08.45 Rundvandring och visning av nya återvinningsprocessen för planglas
Samarbetspartner

Information och anmälan

Tid

16 april kl 07.30-09.00

Plats

Ragn-Sells, Tippvägen 2, Örebro

Information

Business Pulse är endast öppet för medlemmar i Handelskammaren. Begränsat antal platser. Max två deltagare/företag.

Sista anmälan 12 april 9.00.

Nya Business Pulse är exklusivt för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen och vänder sig i första hand till dig på en ledande befattning.

Business pulse är effektiva möten där vi tar tempen på en aktuell fråga eller bransch. Oftast på plats hos ett relevant företag. Antalet platser är begränsat till 25-30 för att främja ett bra möte med utrymme för frågor och diskussion.

Jessica Sparr

  • Projektledare
  • Möten & Event
Deltagare