Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Borde gå på räls! Handelskammaren lyfter järnvägen i Almedalen

Årets Almedalsvecka hålls helt digitalt. Västra stambanegruppen finns med i det officiella programmet med en serie samtal om transportinfrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet. Handelskammaren Mälardalen är med.

På måndagen deltar Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén i ett seminarium som leds av Thord Andersson, stambanegruppens utvecklingsledare.

Västra stambanegruppen driver hårt på för att flera viktiga förbättringar ska göras utmed sträckan Stockholm – Göteborg inför revideringen av den nationella planen som Trafikverket arbetar fram i höst. Inte minst projekt i Hallsberg och Laxå, som är två av de 15 kommuner som är medlemmar i gruppen.