Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: behöver IT-Örebro en ny rekryteringskampanj?

2012 genomfördes en nationell rekryteringskampanj i samverkan mellan Handelskammarens IT-grupp och Örebrokompaniet. Kampanjen Skaffa ett liv fick stor uppmärksamhet i media och resulterade i att flera it-företag fick in mer jobbansökningar från personer bosatta utanför Örebro. Många av de sökande fick anställning på företagen. Att rekryteringsbasen ökade medförde också andra positiva effekter såsom minskad personalomsättning i branschen.

Nu har 5 år passerat. Den enkät som företagen i IT-gruppen nyligen besvarade visar med all tydlighet att kompetensförsörjning är den viktigaste frågan. Mot bakgrund av det undersöker vi intresset för en ny gemensam rekryteringskampanj.

Jenny Emerén och Anette Holm på Handelskammaren redogör för tidigare kampanj och dess utfall samt liknande insatser som gjorts. Därefter har vi en gruppdiskussion om intresset för att samverka inom rekrytering och vilka möjligheter som finns.

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Jesper Granath

  • Marknadskoordinator
  • Kommunikation, webb och IT

Information och anmälan

Tid

14 februari 2018, kl 8.00-9.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen - plan 2, Rudbecksgatan 7, Örebro.

Information

Anmälan sker via separat inbjudan. Vi bjuder på te, kaffe och frukostmacka.

Sista anmälan: 12 februari 2018