Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Internationella affärer

Frihandelsavtal EU-Singapore

Frihandelsavtalet, det första mellan EU och ett land i Sydostasien,  är omfattande och innehåller bland ...

Läs mer

Från och med 25 februari 2019 kan man ansöka om EUR1 via essCert

Vid EUR1 kan man bara välja "chamber prints" - det betyder att vi skriver ut ...

Läs mer

Stor affär till Epiroc

- Vi är stolta att återigen samarbeta med Anglo American och spela en nyckelroll i ...

Läs mer

Brexit - vad innebär det för ditt företag?

Tullverket har tagit fram en bra sida med information och länkar där du kan följa ...

Läs mer

Öppet hus i Karlskoga 7 februari 2019

Du kanske vill veta mer om vad Handelskammaren Mälardalen kan erbjuda dig som företagare? Visste ...

Läs mer

Utveckla ditt företag internationellt

Vem kan delta? Vi vänder oss till små och medelstora företag i Örebro län med vilja, ...

Läs mer

Frihandelsavtal mellan EU och Japan

Den 21 december 2018 ska Ministerrådet slutgiltigt godkänna avtalet. Därefter ska avtalet kunna träda i ...

Läs mer

Guldstänk 2019 - Näringslivsfest i Västerås

Guldstänk är Västerås Näringslivsgala med syfte att hylla och  uppmärksamma det företagsamma Västerås. Bakom initiativet ligger en ...

Läs mer

Fler globala, säkra och lönsamma affärer

Vi verkar för minskade handelshinder och sunda marknadsvillkor. Vårt stora globala nätverk med fler än ...

Läs mer

Halvårsstatistik för Sveriges utrikeshandel

 Så här ser det till exempel ut i den svenska-norska handeln med varor - export och ...

Läs mer