Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kompetensbrist största hotet för tillväxten

För 60 procent av företagen i Mälardalen är svårigheten att rekrytera rätt kompetens den största tillväxtutmaningen framåt. Det visar svaren från drygt 100 företag i en rundfrågning som Handelskammaren Mälardalen genomfört under december och januari.

70 procent av företagen uppger dessutom att de har behov av att utöka personalstyrkan de kommande ett till två åren. Inget av de tillfrågade företagen tror att de kommer att dra ned på personal utan 30 procent anger att de kommer att ligga kvar på samma nivå som idag och ersättningsrekrytera när personal slutar.

-Ett stort rekryteringsbehov i kombination med svårigheten att hitta rätt kompetens får en dubbeleffekt och det här är ett tillväxthinder som vi måste ta på största allvar, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén

Enligt 9 av 10 företag ser orderingången bra ut och drygt hälften bedömer att den till och med kommer att vara mycket god men fortfarande påverkar pandemin företagens tillväxt och marginaler. 25 procent uppger materialbrist, osäkra leveranskedjor samt ökade transport och materialkostnader som utmaningar. Samtidigt har lika många företag planer på att expandera och sälja till nya marknader under de kommande två åren. Här dominerar Europa.

-En tendens som vi tror beror på pandemin är att EU och övriga länder i Europa har blivit alltmer intressant för företagen. Närheten och möjligheten till landtransporter prioriteras för att skapa robusta och kostnadseffektiva leveranskedjor, säger Jenny Emerén

En annan utmaning som framkom i kommentarer och samtalen var en oro för osäkra tillståndsprocesser och politisk instabilitet.

-Det är uppenbart att fallet med Cementa har påverkat många företag. Att politiken inte alltid uppfattas som förutsägbar eller processer som tydliga är ett problem. I förlängningen kan det exempelvis påverka företagens investeringsvilja, säger Jenny Emerén

Undersökningen genomfördes per telefon och via enkätformulär. Företagen representerar i stort Handelskammaren Mälardalens medlemmar gällande storlek, typ och bransch.

För mer information, vänligen kontakta