Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Egypten inför strängare importregler från och med 22 februari

Egypten inför strängare importregler från den 22 februari. Vi har fått en indikation den 17 februari 2022 på att Egypten endast kommer att acceptera remburser (L/C) som betalningsinstrument vid importtransaktioner och att detta kommer att tillämpas obligatoriskt från och med den 22 februari 2022.

Vad innebär detta för dig som företagare
Vi har också fått kännedom om att detta krav även börjar ställas mot våra medlemsföretag som importerar till Egypten. Detta kommer innebära att det blir längre leveranstider för företag som gör affärer med Egypten eftersom att ni måste öppna en remburs.

Notera -  vissa produkter är undantagna från remburskravet:
Mediciner, vacciner, vete, te, kött, fågel, fisk, olja, mjölkpulver, babymjölk, favabönor, linser, smör och majs.

För varor som redan skickats innan remburskravet träder i kraft så accepteras dokumentinkasso som betalningsinstrument.

Möjlighet till utbildning:
Vill du också fördjupa dina kunskaper om dokumentinkasso, garantier, L/C och Remburs så rekommenderar vi att ni tittar närmare på denna utbildning.

Har du frågor? Kontakta:

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel