Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Aktuellt

Professionella reklamköpare gör bättre affärer

På höstens sista Marknadsklubb i Örebro föreläste Daniel Forneheim från reklambyrån Think Happy Thoughts om ...

Läs mer

Dags att nominera Årets matentreprenör i Örebro

Det är Länsförsäkringar Bergslagen och som tillsammans med LRF Konsult delar ut priset för lokalproducerad ...

Läs mer

Har världens jobbigaste lektion gett resultat?

Arbetsmarknadskunskap i Örebro län har under de senaste tre åren (2014-2017) varit ett projekt som ...

Läs mer

Besöksnäringen 2030 – vi möter framtiden tillsammans

Forskaren Tobias Nygren inledde dagen med en framtidsspaning på hur branschen kommer att ha utvecklats ...

Läs mer

Datahantering på Promotionmorgon

- Vi har tagit fram en tjänst tillsammans med advokatforman Lindahls för att hjälpa företagen ...

Läs mer

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2018. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 23 november för en vidare diskussion.

Läs mer

Smart stad - ett självförsörjande system

Fokus på träffen låg på Örebroregionens utveckling 2050. För att få igång tankar och diskussioner ...

Läs mer

Regionens medicinteknikföretag bäddar för export

Medicinteknikföretagen blir allt fler och allt större i Västmanland och Örebro. Nu står flera av ...

Läs mer

Vem tycker du ska få Örebro kommuns Miljöpris 2017?

Externa miljöpriset Det externa miljöpriset delas årligen ut till ett företag, en organisation eller en enskild ...

Läs mer

Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit

Kommerskollegium ska, på basis av en ekonomisk analys av både varu- och tjänstehandeln, göra fördjupade analyser inom ...

Läs mer