Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

IT-Tech dag för tjejer inspirerar framtidens arbetsmarknad

I ett initiativ med syfte att öka medvetenheten och intresset för IT-branschen bland unga kvinnor, arrangerade Handelskammaren Mälardalen tillsammans med IT-gruppen Västerås en uppmärksammad ``prova-på-dag`` för gymnasieelever. Denna dag, riktad specifikt till tjejer på ekonomi- och samhällsprogrammen, lockade närmare 50 deltagare till Mindflowers lokaler i Kopparlunden, Västerås.

Eleverna lyssnar till en panel bestående av kvinnliga förebilder.

Handelskammarens projektledare Paula Byström berättar att bakgrunden till detta initiativ är en statistik som visar att över hälften av de unga kvinnorna på samhällsvetenskapliga och ekonomiska programmen inte vet vad de vill göra efter gymnasiet. Med ett starkt behov av fler kvinnor i IT-branschen tog Handelskammaren Mälardalen och IT-gruppen Västerås detta som en möjlighet att vägleda och inspirera nästa generation.

Under dagen fick eleverna möjlighet att interagera med över tjugo företag inom branschen, ställa frågor, och få en första titt på framtida teknologier såsom Augmented Reality (AR) och Artificiell Intelligens (AI). Paneldebatter med kvinnor verksamma inom olika IT-sektorer erbjöd värdefulla insikter och demystifierade branschen med budskapet att teknisk expertis inte alltid är en förutsättning för att lyckas.

Elever som deltog uttryckte uppskattning och nyfikenhet kring IT, med många som upplevde en ökad motivation att utforska branschen ytterligare. "Det här är jätteroligt och väcker mycket intresse. Man har fått veta så mycket mer, jag visste inte ens vad IT var innan," delade en elev från Kunskapsgymnasiet till VLTs reporter Lotta Jansson.

"Upptäck din framtid" syftar till att inte bara upplysa utan också inspirera unga kvinnor att överväga en framtid inom IT. Genom samarbete snarare än konkurrens hoppas de inblandade organisationerna och företagen att kunna möta det växande behovet av kompetens inom branschen.

Detta evenemang markerar ett viktigt första steg mot att fylla IT-branschens behov av diversifierad talang och belyser vikten av att inkludera kvinnor i teknikens framtid. Med positiv feedback från både elever och lärare ser framtiden för kvinnor i IT-branschen ljusare ut än någonsin.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Sandra Verrone

  • Marknadskoordinator
  • Möten, event och medlemskap

Faktaruta

Varje träff  leds av samverkan med företagen om innehåll och externa gäster.
  • 4 träffar/år à ca 2 timmar. Varje träff inkluderar fika eller mat.
  • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner.
  • Löpande intag.
  • Endast för medlemmar i Handelskammaren Mälardalen.
  • Kostnadsfritt.