Handelskammaren Mälardalen

Arkiv: December 2017

Västra Mälardalen stärker samverkan

Kommunikation, utbyte av kunskap och konkreta åtgärder ska bidra till att öka konkurrenskraften i Köping, Arboga och Kungsör. Det var några av slutsatserna när ett 50-tal personer från både näringslivet och kommunerna samlades på Kungsörstorp för att tillsammans diskutera hur man kan skapa förutsättningar för tillväxt. Inbjudare var föreningen Västra Mälardalen i Samverkan och ordförande Mikael Bohman inledde med att redogöra för tre tillväxtmål: att befolkningen ska öka med 5 procent, sysselsättningen öka med 6 procent och minst 1 000 nya bostäder ska byggas till år 2010.

Läs mer